Skaitytojo (s)pjūvis

Rašai sau knygą, prakaituoji, lieji dūšią, demonstruoji talentą, o paskui šurst! tavo knyga jau lentynoje, ir ką tu jai – gyvena savo gyvenimą, keliauja iš rankų į rankas. Savo būsimos knygos žanrą gali pasirinkti, bet skaitytojo – nepasirinksi.

Paskaitinėjusi vieną neseniai darytą apklausą, galvoju: kiek mažai iki šiol žinojau apie Lietuvos skaitytoją…

uzupio-skaitytojos

Populiariausi knygų žanrai

Renkantis knygas pagal žanrą, vyrauja lengvesnio turinio knygos – romantinė literatūra, detektyvai – jas renkasi įvairų išsimokslinimą turintys skaitytojai, tiek miestų, tiek kaimo vietovių gyventojai.

Praktinio pobūdžio knygos labiau domina moteris, asmenis nuo 46 m., šeimas sukūrusius/ neregistruotoje santuokoje gyvenančius, lenkų tautybės asmenis, kaimo vietovių gyventojus. Pastebima, jog pagal užsiėmimą šio pobūdžio literatūra itin domisi ūkininkai.

Akademinio jaunimo atstovai išsiskiria kalbant apie profesinio pobūdžio literatūrą – studentai ir moksleiviai sudaro net 66,7 proc. ją besirenkančiųjų (jos neskaitantys dažniausiai teigė 56 m. ir vyresni respondentai, pensininkai, bedarbiai).

Savišvietai, asmenybės ugdymui skirtos knygos populiarios tarp akademinio jaunimo atstovų, aukštas pajamas (virš 1500 Lt vienam namų ūkio asmeniui) gaunančiųjų,  lenkų ir rusų tautybės asmenų, kaimo vietovių gyventojų.

Fantastinę literatūrą dažniau renkasi vyrai, 26–35 m. asmenys, aukštas pajamas gaunantieji.

Šiuolaikinę prozą – moterys, žemesnio išsilavinimo, mažesnes pajamas gaunantys asmenys (šie literatūros žanrai populiariausi tarp rajonų centrų, rajoninių miestų gyventojų).

Klasikinę prozą – moterys, aukštąjį/ nebaigtą aukštąjį išsilavinimą, žemas pajamas turintieji, vadovaujančias pareigas užimantys asmenys, kaimo vietovių gyventojai.

Biografinė/autobiografinė literatūra populiari aukštas pajamas gaunančių, vadovaujančias pareigas užimančių asmenų, pagal amžių – tiek tarp jaunimo iki 25 m., tiek tarp asmenų nuo 46 m. – jaunimo susidomėjimą šiuo literatūros žanru veikiausiai derėtų sieti su mokslais/ studijomis.

Dokumentinė literatūra labiau domina vyrus, 46–55 m. asmenis, o ypač – aukštas pajamas gaunančiuosius ir lenkų tautybės asmenis.

Poezija – moteris, 56 m. ir vyresnius, žemesnio išsilavinimo respondentus, mažesnes pajamas gaunančiuosius, namų šeimininkes, lietuvių tautybės asmenis, ypač gyvenančiuosius kaimo vietovėse.

Mažiausiai populiarią literatūrą – publicistiką ir knygas apie meną – dažniausiai renkasi aukštąjį/ nebaigtą aukštąjį išsilavinimą turintys respondentai, gaunantieji aukštas pajamas (virš 1500 Lt vienam namų ūkio nariui), didžiųjų miestų gyventojai. 

Apskritai įvairesnių žanrų knygas renkasi moterys – mažiau nei vyrai jos skaito tik detektyvus (vyrai – 36,2 proc., moterys – 30,6 proc.), fantastinę (20,8 proc. ir 17,8 proc.) ir dokumentinę (14,3 proc. ir 8,9 proc.) literatūrą.

(Ištrauka iš Lietuvos vartotojų instituto užsakymu 2007 m. lapkričio mėnesį atlikto visuomenės nuomonės tyrimo „Suaugusiųjų skaitymo įpročiai“. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti suaugusiųjų požiūrį į skaitymą, nustatyti skaitymo įpročius, literatūros pasirinkimą apsprendžiančias priežastis, kt.) 

Reklama

Komentavimo galimybė išjungta.